Europolis - ubezpieczenia - tanie OC

Deklaracja przystąpienia do Otwartego Funduszu Emerytalnego

Uwaga!
Jeżeli nie wiesz, co wpisać w pola, napisz do nas, lub wpisz w pole ???, a agent skontaktuje się z Tobą po otrzymaniu danych w celu ich uzupełnienia.

Pole oznaczone * to pole wymagane.

Formularz zgłoszeniowy do OFE

Dane początkowe i kontakt

otrzymałem wezwanie z ZUS:

I. Przystępujący

5.Płeć:

9.Dokument*:

Stały adres zamieszkania

41.Oświadczam, że pozostaję w ustawowej wspólności majątkowej ze współmałżonkiem:

42.Jeżeli NIE, załączam oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię:

Należy wskazać dane osoby/osób uposażonej/uposażonych na wypadek śmierci (spadkobiercy). Suma procentu podziału pomiędzy uposażonymi musi być równa 100%. Uposażonych można w każdej chwili zmienić lub dodać.

Uposażony (1)

III. Dyspozycje

69. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w OFE przez PTE do celów marketingowych oraz na udostępnianie danych innym polskim spółkom związanym kapitałowo do celów marketingowych związanych z oferowaniem usług finansowych przez te podmioty.

Wypełnienie części IV jest obowiązkowe w przypadku, gdy przystępujący do Funduszu jest niepełnoletni lub z innych powodów posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Wyrażam zgodę na zawarcie niniejszej umowy przez przystępującego do Funduszu.

72.Dokument*:

* - pole wymagane

Informacje dodatkowe do formularza

- Rozdzielność majątkowa: w przypadku rozdzielności majątkowej należy przekazać kopię potwierdzających ją dokumentów (poświadczonych notarialnie)

- Uposażeni: należy wskazać dane osoby/osób uposażonej/uposażonych na wypadek śmierci (spadkobiercy). Suma procentu podziału pomiędzy uposażonymi musi być równa 100%. Uposażonych można w każdej chwili zmienić lub dodać.

- Osoby małoletnie: w przypadku zawarcia Umowy Członkostwa przez osobę małoletnią wymagane jest oświadczenie opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na przystąpienie do Funduszu osoby małoletniej.

Fundusze Emerytalne

Zobacz także

Nasi partnerzy

copyright © 2007 www.europolis.radom.pl all rights reserved

wykonanie:www.siteprojekt.com.pl & www.s-projekt.com.pl - najlepsza strona Twojej firmy