Europolis - ubezpieczenia - tanie OC

Fundusze Emerytalne

Czym się kierować przy wyborze OFE

Każda osoba z chwilą podjęcia pierwszej pracy lub będąca na stażu absolwenckim powinna zawrzeć umowę z otwartym funduszem emerytalnym w terminie 7 dni.
Decyzja o wyborze funduszu powinna być świadoma i poprzedzona analizą przynajmniej kilku kryteriów.

Wśród najważniejszych można wskazać:

na podstawie publikacji Komisji Nadzoru Finansowego "Czym się kierować przy wyborze OFE"

Wyniki inwestycyjne

Kluczowe znaczenie dla klienta powinny mieć wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusz. Oceny efektywności inwestycyjnej można dokonać śledząc wyliczane i publikowane regularnie przez KNF stopy zwrotu OFE. Ważne jest, żeby fundusz regularnie notował wyniki lepsze od średniej wszystkich funduszy.

Notowaniami Funduszy Emerytalnych

Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 2014-10-07
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON 36,82 36,97 -0,41 +4,51 +268,20
Allianz Polska OFE 36,29 36,36 -0,19 +4,04 +262,90
Aviva 37,48 37,62 -0,37 +4,11 +274,80
AXA 37,66 37,79 -0,34 +4,76 +276,60
Generali 38,87 39,01 -0,36 +3,30 +288,70
ING 40,45 40,62 -0,42 +1,68 +304,50
MetLife OFE 36,93 37,07 -0,38 +3,16 +269,30
Nordea 39,95 40,10 -0,37 +4,20 +299,50
Pekao 35,67 35,81 -0,39 +2,85 +256,70
PKO BP Bankowy OFE 37,10 37,24 -0,38 +4,15 +271,00
Pocztylion 34,33 34,43 -0,29 +2,57 +243,30
PZU Złota Jesień 37,71 37,87 -0,42 +3,15 +277,10
Wspierane przez Money.pl

Ryzyko

Właściwa ocena efektywności inwestycyjnej obejmuje także zbadanie poziomu ryzyka, przy jakim osiągnięto określony wynik. Tego typu analiz trudno dokonać we własnym zakresie, jeśli nie dysponuje się danymi oraz specjalistyczną wiedzą. W takim przypadku pozostaje korzystanie z badań przeprowadzanych przez niezależnych ekspertów.

Obsługa

Kolejnym kryterium, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze OFE jest poziom i dostępność obsługi z jakim spotyka się klient. Warto sprawdzić czy fundusz zapewnia łatwy i szybki dostęp do najważniejszych informacji: możliwość sprawdzenia stanu rachunku i wartość jednostki rozrachunkowej online, informacja o wpłynięciu nowej składki w formie smsa.

Opłaty

Zarządzający funduszem emerytalnym pobierają określone w statutach opłaty. Po ostatniej nowelizacji ustawy o funduszach emerytalnych opłaty pobierane przez poszczególne fundusze są zbliżone.

Akcjonariusze

Decydując się na wybór funduszu warto sprawdzić jakie instytucje finansowe są akcjonariuszami jego towarzystwa emerytalnego. Solidni i wiarygodni akcjonariusze dają rękojmię, że fundusz będzie funkcjonował w oparciu o najlepsze zasady obowiązujące w instytucjach finansowych.

Fundusze Emerytalne

Zobacz także

Nasi partnerzy

copyright © 2007 www.europolis.radom.pl all rights reserved

wykonanie:www.siteprojekt.com.pl & www.s-projekt.com.pl - najlepsza strona Twojej firmy